Pies zobaczył swoją właścicielkę po 2 latach rozłąki. Z emocji zwierzak traci przytomność