Pan Makłowicz próbuje kiszonego szwedzkiego śledzia (Surströmming) w restauracji