Ostatnie badania wykazały, że dzieci dziedziczą inteligencję po matce, a nie ojcu.


Uczeni udowodnili, że geny odpowiadające za inteligencję dziecka są dziedziczone wyłącznie od matki, a nie tak jak sądzono do tej pory, od obojga rodziców. Dzieje się tak, gdyż gen odpowiadający za iloraz inteligencji odnaleziono tylko w należącym do kobiet chromosomie X.

„Niektóre geny „działają” tylko wtedy, kiedy pochodzą od matki. Jeśli identyczny gen został przekazany przez ojca, będzie on dezaktywowany. Oczywiście istnieją też geny, które zachowują się w odwrotny sposób i aktywują się tylko wtedy, gdy zostały odziedziczone po ojcu” – czytamy w opracowaniu Psychology Spot.

Jest to bardzo ciekawy temat, gdyż według badaczy niektóre geny mogą się aktywować bądź dezaktywować w zależności od tego, od którego z rodziców zostały przekazane. Oznacza to, że nawet jeśli ojciec będzie bardzo mądry, potomstwo nie odziedziczy jego inteligencji, ponieważ geny inteligencji przekazane przez niego będą dezaktywowane przez chromosomy matki.

Stwierdzono także, że dziedziczne jest tylko około 60 procent inteligencji. Pozostała część zostaje nabyta pod wpływem środowiska oraz odpowiedniej stymulacji mózgu do rozwoju.