Operator koparki w ostatniej chwili ratuje cielę, które wpadło do wodnego kanału