Obudziła córkę i kazała jej iść do szkoły – w środku nocy!