Nietypowy sposób ucieczki przed policją. To się nie mogło udać!