Nietypowe zatrzymanie przez policję ziomka na rowerze elektrycznym