Nawet kot nie chce ruszyć rosyjskiej racji żywnościowej


To co jest w tej puszce wygląda jak odpady radioaktywne