Największy siłacz na wiosce uratował samochód do przewozu betonu


Na co dzień pan Stasio chyba wyrzuca samoloty w powietrze