Nagranie wypadku Beaty Szydło. Monitoring zarejestrował zdarzenie w Krakowie