MMA na placu budowy! Dwudziestu chłopa walczyło ze sobą podczas pracy!