Maluch został sfilmowany, gdy spacerował po wąskim parapecie na wysokości 20 metrów