Lot nad Passatem, czyli efekt wymuszenia pierwszeństwa