Kuloodporny samochód należący do gangsterów z 1932 roku