KSW 47, czyli jak szanuje się sportowców w w Polsce