Ksiądz zamiast kropidła wykorzystał… opryskiwacz


Parafia Św. Pestycyda 😀 Kiedy trzeba walczyć z szatanem, żadne innowacje nie są straszne