Królestwo 500+. Rekordowa miejscowość w Polsce 90% pobierających 500+