Konfederacja pokazała pierwszy zero emisyjne auto spełniający normy unijne