Kierowniku ale ja nic nie zrobiłem. Konkretny dzwon tuż przed warsztatem