Kierowca rozbija swój samochód, próbując sfilmować, jak przekracza prędkość