Kierowca próbował uciec przed burzą z gradem. Wyrządził więcej szkód niż sam grad