Kierowca miesiąca i jego rozładunek w jeziorze! Szef będzie z niego dumny!