Kiedy w sklepie Ci upadnie na podłogę karta i nie możesz jej podnieść