Kiedy nie chce Ci się odśnieżać samochodu, ale jesteś już spóźniony do pracy