Kiedy myślisz, że to dobry żart, ale dostajesz takiego liścia, że gubisz okulary