Jakie są zarobki europosłów? Taka suma potrafi zawrócić w głowie.


Przez jedną kadencję europosłowie zarobią ponad 1,7 mln zł.  Zarobki europosłów to nie tylko miesięczna pensja. Dostają oni także diety, odprawę, emeryturę i zwrot kosztów za podróże.

Ciężko więc się dziwić, że każdy polityk chciałby objąć to stanowisko.
Warunki określa Statut z 2009 roku. Zgodnie z którym wszyscy dostają tyle samo, a dokładnie po odliczeniu składek około 30 tysięcy złotych.

Do miesięcznej pensji dochodzi jeszcze dieta poselska, zakwaterowanie oraz koszty pobytu w Brukseli lub Strasburgu, to około 320 euro. Te pieniądze otrzymuje poseł uczestniczący w posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, komisji parlamentarnej oraz frakcji partyjnej, czyli maksymalnie za 16 dni w miesiącu. Z tytułu diety posłowie mogą dostać nawet około 27,5 tysiąca złotych.

Pensja zwiększa się również za koszty ogólne czyli np.: prowadzenie biura poselskiego, rachunki telefoniczne, zakup sprzętu komputerowego… Zwrot może być zmniejszony o połowę gdy poseł bez usprawiedliwienia nie pojawi się na połowie posiedzeń w ciągu roku.

Europosłowie dostają zwroty za bilety lotnicze i kolejowe, dlatego żadna podróż  nie jest opłacana z ich własnej kieszeni. Jeżeli podróżują samochodem, to dostają zwrot 53 eurocentów za każdy kilometr.

Unia zwraca także  2/3 kosztów opieki medycznej, także dla rodziny europosła.

Europosłowie mają także darmowe kursy, na które mogą jechać z rodziną.  Dostają za nie 5 tys. EUR. Przez 5 godzin poseł musi być na zajęciach, a reszta czasu należy do niego. Jadąc do Francji czy Hiszpanii można potraktować to jako urlop. Za każdy dzień dodatkowo otrzymuje się dietę w wysokości około 680 zł za dobę.

Koniec kadencji europosła, nie oznacza, że przestaje dostawać unijne pieniądze. Po zakończeniu kadencji może liczyć na odprawę. Za każdy rok pełnienia mandatu, dostaje jedną miesięczną pensję, nie krócej niż przez 6 miesięcy i nie dłużej niż przez 2 lata. Pieniądze te otrzymuje, aż do czasu objęcia innej funkcji publicznej albo przejścia na emeryturę.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o emeryturze. Pełnienie funkcji europosła zapewnia spokój finansowy do końca życia. Każdy rok w Brukseli dodaje 1009 zł do emerytury, którą europosłowie otrzymują po ukończeniu 63 roku życia i zakończeniu pracy w Parlamencie Europejskim. Nie trudno wyliczyć, że jedna kadencja w europarlamencie zapewnia dodatkowe 5 tys. zł do emerytury. Maksymalne świadczenie emerytalne z Brukseli może wynosić nawet ponad 20 tys. zł.