Instruktor wystartował z uczniem nieprzypiętym do lotni. Własną ręką asekurował go przed wypadkiem