„Hej kobieto rozszerz uda, moja kolba czyni cuda!” Hajzer sprzedaje kukurydzę