Grażyna nie mogła z nią konkurować – Janusz zaliczył plażowanie życia.