Gość nie ogarnął co zrobił. Odwalił grube przedstawienie