Gość i jego prezentacja granatu w sklepie. Tak tego lepiej nie robić