Góra lodowa odrywa się od lodowca, spada, a następnie unosi się ponad powierzchnię