Gdy stać Cię na Audi, ale myślenie omija cię szerokim łukiem