Gdy cały tydzień zamiast nauki poświęciłeś się dla religii i teraz oczekujesz że Bóg cię poprowadzi