Fabryka z zerowymi standardami bezpieczeństwa


BHP-owiec płakał jak oglądał