Delfin podpływa do nurka i prosi go o szybką pomoc. Niezwykłe zachowanie inteligentnego zwierzęcia