David Beckham udał się na odsłonięcie pomnika na swoją cześć. Nie mógł uwierzyć co zobaczył