Czy Pańska żona przestała się puszczać? – ostry pocisk burmistrza