Bo chciał mieć za**biste selfie! Typ spada z konstrukcji na przewody wysokiego napięcia!