Bitwa na śnieżki zakończyła się zdecydowanym zwycięstwem jadącego tramwaju