Bardzo ryzykowna zabawa ze sprężonym powietrzem. Nie było jej do śmiechu..