Agresywny pieszy i jego pierwszeństwo przejścia przez drogę