0,7 Jacka Daniels`a w 13 sekund na raz! Tym razem Polak pokazuje co potrafi